Kungliga slottet – Rikssalen

Rikssalen – fotografering på 6 m – med hjälp av specialrigg.

Jag har ånyo fått fortroende från hovstaterna.
National klenod – Rikssalen på Kungliga slottet är fotograferat – 360 graders foton på två olika höjder -det ger rik visuell representation av rummet. Utöver bilderna innehåller dokumentationen också en stor mängd information och referenser, såsom historiska fakta om rummets användning, dess arkitektoniska detaljer och möblering. Dokumentationen kan användas för att bevara och dela kunskap om rummets historia och kulturella betydelse, samt för forskning och utbildning inom området.