Uppdrag för Kungliga Biblioteket April 2020

KB har stängt för ordinarie besök –
De fina läsesalarna kan besökas nu virtuellt.
Mycket uppskattat bland de med KB längtan.KB valde att lägga upp den virtuella turen på sin egen server.
http://360.kb.se/