Stadsarkivet i Stockholm på Googlemaps

Med spännande avstickare till de icke publika magasinen med föremå så gamla som från 1300 talet –
Stadsarkivet förvarar byggnadsritningar som är utmärkta av UNESCO som världsminne.
Fotograferat av mig sen höst 2017 / vinter 2018.