Östra Kyrkogården i Malmö fyller 100 år

Östra Kyrkogården blev Sigurd Lewerentz livsverk som han arbetade med från det att hans bidrag ”Ås” vann den tävling som utlysts av Malmö stad 1916 till de sista förändringarna av personalutrymmena vid krematoriet bara något år innan han dog 1975.