Biodling i Stockholms hjärta

Minnesvärd fotografering på ett tak till en av Stockholms finaste och mest centrala kontorsfastigheter. Med tusentals deltagare ! Väldigt fina och snälla – ingen blev stucken.